Campus 1477

CAMPUS1477 – STUDENTERNAS TRÄNINGSSTÄLLE
Campus1477 finns på rätt sida ån, mitt i universitetsstråket med båda våra anläggningar Blåsenhus och Science park.

20 Nov, 2016