Behandling av Tennisarmbåge & Golfarmbåge

Armbågsbesvär kan vara besvärliga och ge långvarig värk. Två vanliga diagnoser som är vanliga bland både idrottare och kontorsmänniskor är tennis- respektive golfarmbåge. Dessa två beskrivs mer utförligt nedan.

Tennisarmbåge

Tennisarmbåge är den vanligaste orsaken till smärta kring armbågen. Värken sitter på utsidan av armbågen och kan vara svår att bli av med. Smärtan kommer från specifika underarmsmusklers senor, och man tror att det är små bristningar i dessa som ger besvären. Den bakomliggande orsaken till tennisarmbåge är dessvärre ännu inte helt känd. Teorier finns om att det inte enbart handlar om en inflammatorisk påverkan utan att det även kan bero på en degenerativ process i området då blodtillförseln där inte är optimal. Är blodgenomströmningen låg kan inte området heller tillgodose sig med tillräcklig näring och syre vilket behövs för en god läkningsprocess.

Symptom: Smärta på utsidan av armbågen som förvärras av att greppa saker Smärta som strålar ner i underarmen Smärta vid lyft

Golfarmbåge

Till skillnad från en tennisarmbågeskada ligger smärtan här på insidan av armbågen. Besvär kan uppkomma såväl från ett enskilt skadetillfälle som från upprepade, monotona rörelser med gradvis ökande smärta som följd. Likt tennisarmbåge tror man att den bakomliggande orsaken till besvären beror på en degenerativ process av underarmsmusklers senfästen. Dock är problemet här de muskler som böjer handen nedåt. Golfarmbåge är förutom att vara en utbredd åkomma bland golfare också vanlig inom andra idrotter och yrken

Symptom: Lokal smärta på insidan av armbågen Strålande smärta ner i underarmen Tilltagande smärta vid greppande av saker.

Behandling av tennis- eller golfarmbåge hos oss på Muskelcentrum

För att undvika att långvariga besvär uppstår är det viktigt med att tidigt starta behandling. Vid undersökningen finner man ofta att även skuldrans och bröstryggens muskler är påverkade och det är i dessa fall viktigt att behandla samtliga områden som kan påverka funktionen i underarmens muskler. Stötvågsbehandling i kombination med specifika övningar är ett effektivt sätt att snabbt få bukt med smärtan. Det kan våra Naprapater hjälpa dig med!