Triggerpunktsbehandling av Naprapater

En myofascial triggerpunkt definieras som en muskelspänning eller en hyperöm punkt i en spänd muskelfibersträng. Triggerpunkten karaktäriseras av att den ger lokal smärta men även en karaktäristisk projicering av smärtan till en annan del av kroppen.

Den naprapatiska behandlingen av myofasciala triggerpunkter inriktar sig på att inaktivera triggerpunkten, genom att få den spända muskelfibersträngen i muskeln att slappna av. Detta uppnår våra Naprapater med olika mjukdelstekniker såsom massage, stretching, dry needling och rehabiliteringsövningar. Det är viktigt att påverka kroppens nervsystem för att få ett varaktigt resultat.

Dr. Smith (Naprapatins grundare) ansåg att de grundläggande orsakerna till smärta och försämrad funktion fanns att söka i bind- och stödjevävnad samt nerv och muskelvävnad. Det synsättet präglar vårt sätt att arbeta och därför är behandling av mjukdelar en naturlig del av våra Naprapaters sätt att ta sig an smärta och funktionsrubbningar

Den strukturella orsaken är inte helt klarlagd men de teorier man har bygger på att delmuskelspänningen – den spända muskelfiberbunten – orsakas av en ond cirkel där energibrist är en central del. Enligt den teorin saknas det alltså energi för att bryta den kontraktion (sammandragning) som skett av muskelfibrerna. En annan teori gör gällande att den kontinuerliga sammandragningen orsakas av en skada på cellnivå där kalcium läcker ut och aktiverar muskelcellen. I båda dessa fall utför naprapaten en behandling där syftet är att töja ut muskelfibrerna för att bryta den onda cirkeln och därmed få muskeln att slappna av vilket ger goda möjligheter till läkning.

En vanlig teknik vid behandling av triggerpunkter är muskelpressur. Andra tekniker som används är stretching enligt PNF (proprioceptiv neuromuskulär fascilitering), INF (inhiberande neuromuskulär fascilitering) och PIR (postisometrisk relaxationsteknik), massage samt dry needling. Indirekt, och i vissa fall direkt, kan triggerpunkter deaktiveras via våra tekniker. Vi använder även manipulation, mobilisering och nervmobilisering beroende på orsaken till uppkomsten av triggerpunkterna.

Källa: www.nph.se